แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก UFABET9PRO

รายการ คะแนน
1 2 3 4 5
7. ความพึงพอใจระบบและขั้นตอน ฝาก–ถอน
8. ความพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่
9. รูปแบบการใช้งานของเวป

แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เป็นสมาชิก UFABET9PRO

@ufabet9pro